SA Põltsamaa Sport teade

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on alates 26. augustist Põltsamaa Felixhalli ja Pisisaare Spordikeskusesse lubatud sportima kõik isikud, kes täidab vähemalt ühe järgmistest kriteeriumidest: vaktsineeritud COVID-19 vastu; on alla 18-aastane; COVID-19 haiguse läbi põdenud viimase kuue kuu jooksul; viimase 72...

Sporditreeningute korraldamine 11. märtsist 2021

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 09. märts 2021 korraldusega nr 111) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud väli- ja sisetingimustes reguleeritud järgmiselt: Alates...